Lid worden van de Rhedense Rollers kan nu ook met de GelrePas 2019.

Als u woont in de gemeenten Arnhem, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort of Zevenaar beschikt u automatisch over deze pas als u een bijstandsuitkering ontvangt van uw gemeente. Ook als u een ander inkomen heeft, tot ten hoogste 120% van de bijstandsnorm, kunt u voor de pas in aanmerking komen. Informatie hierover kunt u krijgen op het gemeentehuis van uw gemeente.

Kinderen van 4 tot 18 jaar met een GelrePas die lid zijn van de Rhedense Rollers (of dat willen worden), hoeven hun contributie niet zelf te betalen. Dat gebeurt via de gemeente. Voor de vergoeding aan onze vereniging wordt een maximum van € 225 per kind (per jaar) gehanteerd.

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar) ontvangen wij als vereniging 50% van de contributie, ook met een maximale vergoeding van € 225 per jaar. De vergoeding geldt voor het lidmaatschap van maximaal één vereniging per jaar. Als het contributiebedrag hoger is dan de vergoeding die onze vereniging ontvangt, dient het verschil te worden bijbetaald.

Kinderen hebben ook recht op een bijdrage voor sportkleding en -materiaal. Het bedrag hiervoor is minimaal € 10 en maximaal € 75.

De maximale vergoeding voor contributie en kleding samen bedraagt € 225 per jaar. Bij een contributie van € 216 en hoger wordt geen kledingbon verstrekt. Nadat wij als vereniging de contributie hebben gedeclareerd, krijgt het kind de bon thuisgestuurd.

Een concreet voorbeeld

Leden van De Rhedense Rollers zonder een Gelrepas betalen € 180,00 per jaar (12 maanden x € 15,00 per maand).

Leden van De Rhedense Rollers met een Gelrepas betalen daarentegen slechts € 90,00 per jaar. Aan inwoners van de gemeente Rheden met een bijstands- of Wajonguitkering mogen wij nog eens € 50,00 extra korting geven, zodat deze leden dan slechts € 40,00 contributie per jaar hoeven te betalen.

Lid worden?

Heeft u een geldige GelrePas en wilt u zich aanmelden als lid van de Rhedense Rollers? Vermeld dan bovenaan het papieren inschrijfformulier dat u in het bezit bent van een geldige GelrePas. Wij verzoeken u een fotokopie van deze GelrePas bij het inschrijfformulier te voegen of te mailen naar info@rhedenserollers.nl.

U kunt ook gebruikmaken van het inschrijfformulier op deze site. Daarop kunt u aangeven of u al dan niet (of binnenkort) in het bezit bent van de GelrePas.

De (gedeeltelijke) vrijstelling tot het betalen van contributie wordt pas definitief nadat de contributie door de gemeente aan onze vereniging is voldaan.

Bent u al lid van de Rhedense Rollers?

Ook als u al lid bent van onze vereniging kunt u aangeven dat u in het bezit bent van een geldige GelrePas. Wij verzoeken u om in dat geval een scan van uw pas te mailen naar info@rhedenserollers.nl.

LET OP:
In de regeling en in de bovengenoemde bedragen kunnen zich wijzigingen voordoen. Daarom kunnen aan deze webpagina geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij twijfel steeds de website van uw gemeente of ga naar deze website.